Cenníky na stiahnutie

Už som zaregistrovaný

Stačí zadať email, ktorý ste zadali pri registrácii a dostanete sa priamo k cenníkom vo forme PDF súborov.


Nie som zaregistrovaný a chcem sa registrovať

Stačí vyplniť jednotlivé položky formulára, po ich odoslaní sa dostanete priamo k cenníkom vo forme PDF súborov.

Prosím vyberte si newsletter, ktorý chcete odoberať:

Newsletter pre každého

Newsletter pre hotely a reštaurácie

Newsletter pre automobilový servis, predajne a pod.

Newsletter pre poľnohospodárske podniky

Newsletter pre stolárske a stavebné firmy

Newsletter pre transportné firmy, logistické centrá, letiská a pod.

Newsletter pre hasičské a záchranárske stanice

Newsletter pre starostov obcí

Newsletter pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ

Newsletter pre kultúrne inštitúcie, múzea a kostoly

Newsletter pre čistiace firmy

Newsletter pre fitness-centrá, prevádzky športovísk a pod.

Newsletter pre lekárne a zdravotnícke zariadenia

Newsletter pre policajné zbory a ozbrojené sily

Newsletter pre predajcov záhradníckych potrieb a záhradkárov

Newsletter pre priemyselné podniky

Newsletter pre predajne a obchodné prevádzky

Údaje vo formulári sú určené výhradne pre účely Kärcher Slovakia, s.r.o. a nebudú zneužité treťou stranou.